Kontakt

Telefon kontaktowy: 506 58 24 58

Mapa dojazdu na salę treningową →

Można skontaktować się z nami także przy pomocy poniższego formularza:

 

Dane firmy:

Sądecka Szkoła Szermierki
Paweł Zięba
ul. I Brygady 10/25
33-300 Nowy Sącz
NIP 734 305 26 55
ING 31 1050 1722 1000 0091 4795 1918

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sądecka Szkoła Szermierki Pawła Zięby, ul. I Brygady 10/25, 33-300 Nowy Sącz, Telefon: 506 58 24 58    

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: welbor@poczta.onet.pl.

Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie przy czym Sądecka Szkoła Szermierki Pawła Zięby informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością wskazania przez Użytkownika określonych danych osobowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu

a) wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych;

b) wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody;

c) wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, z przepisów określających przedawnienie roszczeń);

d) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które rozumie się:

  1. marketing usług własnych;
  2. zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz obsługi klubów) oraz mienia Administratora.
  3. dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw, któregokolwiek z Administratora;
  4. przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta;

e) publikowania imienia i skrótu nazwiska na stronie internetowej w celu zapisu na zajęcia indywidualne;

f) w celu organizacji warsztatów, wyjazdów szkoleniowych, ubezpieczenia, statystyki sportowej.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykluczenie z zajęć szermierczych.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane przechowywane będą przez Sądecką Szkołę Szermierki Pawła Zięby przez rok od ostatniej obecności na zajęciach.